4418 wyświetlenia
2752 wyrazów
Błąd Failed to load Resource w WordPress [4xx i 5xx]

Błąd Failed to load Resource w WordPress [4xx i 5xx]

Przeczytasz w 13 minut i 45 sekund 2020.07.27 | Aktualizacja: 1 rok temu
Błąd Failed to load Resource w WordPress [4xx i 5xx]

Widzisz błąd „Failed to load resource” w WordPress? To już nie problem! W tym poradniku pokażemy Ci jak samodzielnie naprawić problem w WordPress, gdy widzisz komunikat „Failed to load resource” i masz trudność z ładowaniem niektórych elementów strony internetowej.

Jeżeli nie chcesz tracić czasu na czytanie tego artykułu do końca, skontaktuj się z nami, aby uzyskać pomoc w naprawie błędu Failed to load Resource.

Choć poradnik ten skupia się na błędach HTTP w WordPress możesz traktować opisane tutaj sposoby jako uniwersalne, ponieważ opisane statusy HTTP dotyczą problemów wszystkich aplikacji i serwerów.

Błędy WordPress – skąd się biorą i jak się ich pozbyć?

Niestety, od czasu do czasu, uwielbiany przez nas WordPress potrafi zawieść. I choć nie robi tego celowo, to jednak problemy, które się pojawiają potrafią mocno utrudnić, a czasem nawet sparaliżować pracę lub funkcjonowanie strony internetowej.

Z tego też powodu na naszym blogu często radzimy jak samodzielnie naprawić najczęstsze przyczyny błędów w WordPress.

Możesz przeczytać u nas m.in. o błędach takich jak:

Skąd więc się one biorą? We wszystkich przypadkach kiedy pomagaliśmy naszym klientom uporać się z problemami w WordPress rzadko kiedy winny był sam w sobie ten system. Czasami zawodzą pluginy, czasem motywy WordPress, a innym razem jest to po prostu niefortunny zbieg okoliczności.

Niestety, dla początkującej, a nawet zaawansowanej w pracy z WordPressem osoby niektóre błędy mogą całkowicie paraliżować dalszą pracę i powodować frustrację, a nawet straty finansowe w przypadku, gdy Twoja strona przestanie poprawnie wyświetlać treści.

Tak może stać się w sytuacji, gdy masz problem z błędem Failed to load Resource w WordPress, który może skutkować m.in. brakiem zdjęć na stronie. Jak sobie z nim radzić? Co jest jego przyczyną? Sprawdźmy.

Failed to load Resource – geneza problemu

Jak sama nazwa wskazuje, błąd Failed to load Resource mówi o tym, że wystąpił problem z załadowaniem zasobów strony internetowej. Takimi zasobami mogą być np. zdjęcia, czy też filmy, a nawet czcionki i style CSS, dlatego błąd Failed to load Resource może przejawiać się taki widokiem:

Błąd Failed to load Resource w WordPress - brak zdjęcia

Brak zdjęcia w przypadku problemu Failed to load Resource.

Zasoby to wszystkie elementy niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony internetowej WordPress na różnych urządzeniach, dlatego gdy widzisz taki komunikat to powinna zaświetlić Ci się czerwona lampka 🚨 ponieważ:

Błąd Failed to load Resource najczęściej będzie skutkował brak niektórych elementów widocznych w przeglądarce.

Oczywiście, może zdarzyć się także, że błąd Failed to load Resource dotyczy elementów niewidzialnych gołym okiem. Znajdziesz je wtedy w konsoli przeglądarki internetowej:

Failed to load Resource w WordPress - błędy w konsoli

Błąd „Failed to load Resource” w konsoli przeglądarki.

[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 403 () (scripts.js, line 0)

Przyczyn występowania problemu z ładowaniem zasobów określanych jako Failed to load Resource może być wiele tak jak różnic mogą się komunikaty. Każdy z nich zawiera inny status nagłówka HTTP mówiący o problemie. Poniżej znajdziesz opis wszystkich z nich.

Błąd Failed to load resource 4xx [błąd aplikacji klienta]:

Błędy oznaczone kodem zaczynającym się od 4xx oznaczają problem po stronie przeglądarki klienta:

Failed to load resource: the server responded with a status of 400 [Bad Request]
Problem z rozpoznaniem żądania zasobu ze względu na błąd składniowy.

Failed to load resource: the server responded with a status of 401 [Unauthorized]
Brak autoryzacji niezbędnej do załadowania zasobu.

Failed to load resource: the server responded with a status of 402 [Payment Required]
Rzadko stosowany status, przeznaczony do przyszłych rozwiązań ecommerce w internecie.

Failed to load resource: the server responded with a status of 403 [Forbidden]
Klient został autoryzowany, lecz nie posiada uprawnień do odczytu tego zasobu, czytaj więcej: Błąd 403 Forbidden w WordPress [jak naprawić] oraz Uprawnienia plików i katalogów WordPress.

Failed to load resource: the server responded with a status of 404 [Not Found]
Wskazane zasób nie istnieje pod tym adresem URL, czytaj więcej: WordPress update-core.php – błąd 404 Not Found.

Failed to load resource: the server responded with a status of 405 [Method Not Allowed]
Zasób istnieje oraz posiada poprawny adres URL, lecz próbowano załadować go z niepoprawnym statusem HTTP.

Failed to load resource: the server responded with a status of 406 [Not Acceptable]
Żądany zasób nie jest w stanie zwrócić poprawnej odpowiedzi, którą może obsłużyć przeglądarka klienta.

Failed to load resource: the server responded with a status of 407 [Proxy Authentication Required]
Błąd bardzo zbliżony do błędu 401, lecz wskazuje na błąd autentykacji przez bramkę proxy.

Failed to load resource: the server responded with a status of 408 [Request Timeout]
Uupłynął czas, w którym klient mógł przesłać zapytania do serwera.

Failed to load resource: the server responded with a status of 409 [Conflict]
Istnieje konflikt związany z aktualnym statusem żądanego zasobu.

Failed to load resource: the server responded with a status of 410 [Gone]
Ten status HTTP informuje Cię, że pod wskazanym adresem zasób nie istnieje już i należy usunąć do niego link.

Failed to load resource: the server responded with a status of 411 [Length Required]
Błąd HTTP 411 oznacza, że serwer odmawia zrealizowania tego zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length.

Failed to load resource: the server responded with a status of 412 [Precondition Failed]
Istnieje problem z jednym ze wstępnych warunków w zapytaniu HTTP.

Failed to load resource: the server responded with a status of 413 [Payload Too Large]
Zbyt długa całkowita długość zapytania do serwera HTTP

Failed to load resource: the server responded with a status of 414 [Request-URI Too Long]
Długość żądanego URI jest zbyt długa dla serwera.

Failed to load resource: the server responded with a status of 415 [Unsupported Media Type]
Ten błąd oznacza, że składani zapytania nie jet zrozumiała dla serwera.

Failed to load resource: the server responded with a status of 416 [Requested Range Not Satisfiable]
Określony w zapytaniu zakres nie może być obsłużony przez serwer.

Failed to load resource: the server responded with a status of 417 [Expectation Failed]
Oczekiwana wartość zapytania w nagłówku Expect nie może zostać zrealizowana przez serwer pośredniczący lub docelowy.

Failed to load resource: the server responded with a status of 418 [I’m a teapot]
To easter egg stworzony w 1998 roku i nie używany już implementacji protokołu HTTP.

Failed to load resource: the server responded with a status of 421 [Misdirected Request]
Zapytanie zostało skierowane do serwera, który nie powinien go otrzymać, bądź który nie jest w stanie na nie odpowiedzieć.

Failed to load resource: the server responded with a status of 422 [Unprocessable Entity]
Samo zapytanie jest poprawne, lecz istnieje problem z semantycznymi błędami.

Failed to load resource: the server responded with a status of 423 [Locked]
Próba uzyskania dostępu do zasobu, który jet aktualnie zablokowany.

Failed to load resource: the server responded with a status of 424 [Failed Dependency]
Brak powodzenia żądania, ponieważ jest ono zależne od innego żądania, które również nie powiodło się.

Failed to load resource: the server responded with a status of 425 [Too Early]
Serwer nie chce ryzykować przetwarzania żądania, które może zostać powtórzone ze względu na ryzyko ataku typu Replay.

Failed to load resource: the server responded with a status of 426 [Upgrade Required]
Serwer odmawia wykonania żądania używając aktualnego protokołu. Wymagany protokół dla klienta przekazany jest w nagłówku Upgrade.

Failed to load resource: the server responded with a status of 428 [Precondition Required]
Brak nagłówka wstępnego, który jest wymagany przez serwer. Żądanie musi być warunkowe.

Failed to load resource: the server responded with a status of 429 [Too Many Requests]
W określonym czasie klient wysłał zbyt wiele żądań do serwera.

Failed to load resource: the server responded with a status of 431 [Request Header Fields Too Large]
Serwer odmawia wykonania żądania ze względu na zbyt duże pole lub pola nagłówka.

Failed to load resource: the server responded with a status of 444 [Connection Closed Without Response]
Status informujący o tym, że połączenie zostało przerwane bez odpowiedzi klientowi.

Failed to load resource: the server responded with a status of 451 [Unavailable For Legal Reasons]
Żądane zasoby zostały zablokowane ze względu na naruszenia prawa.

Failed to load resource: the server responded with a status of 499 [Client Closed Request]
Zamknięcie połączenia przez klienta w trakcie przetwarzania go przez serwer.

Błąd Failed to load resource 5xx [błąd serwera HTTP]:

Błędy zaczynające się od kodu 5xx oznaczają problem z serwerem HTTP obsługującym żądanie:

Failed to load resource: the server responded with a status of 500 [Internal Server Error]
Wewnętrzny błąd serwera uniemożliwiające załadowanie zasobu.

Failed to load resource: the server responded with a status of 501 [Not Implemented]
Nie zaimplementowano tj. serwer nie obsługuje żądanego typu zapytania.

Failed to load resource: the server responded with a status of 502 [Bad Gateway]
Błąd bramy, czyli serwera pośredniczącego w żądaniu klienta.

Failed to load resource: the server responded with a status of 503 [Service Unavailable]
Ze względu na przeciążenie serwer chwilowo nie jest w stanie obsłużyć to żądanie.

Failed to load resource: the server responded with a status of 504 [Gateway Timeout]
Serwer pośredniczący nie otrzymał w określonym czasie odpowiedzi od serwera nadrzędnego.

Failed to load resource: the server responded with a status of 505 [HTTP Version Not Supported]
Wersja HTTP używana przez klienta nie jest obsługiwana przez serwer.

Failed to load resource: the server responded with a status of 506 [Variant Also Negotiates]
Wewnętrzny problem serwera kiedy wskazany zasób jest skonfigurowany do samodzielnej negocjacji.

Failed to load resource: the server responded with a status of 507 [Insufficient Storage]
Serwer ma problem z zapisaniem danych niezbędnych do wykonania żądania.

Failed to load resource: the server responded with a status of 508 [Loop Detected]
Serwer przerwał wykonywanie żądania ze względu na nieskończoną pętlę.

Failed to load resource: the server responded with a status of 510 [Bandwidth Limit Exceeded]
Serwer jest niedostępny ze względu na przekroczenie limitu danych.

Failed to load resource: the server responded with a status of 510 [Not Extended]
Serwer nie obsługuje rozszerzenia niezbędne do wykonania tego żądania.

Failed to load resource: the server responded with a status of 511 [Network Authentication Required]
Uwierzytelnienie musi zostać dokonane przed dostępem do sieci.

Failed to load resource: the server responded with a status of 522 [Connection timed out]
Ten błąd występuje tylko w przypadku korzystania z usługi CloudFlare i oznacza, że został przekroczony czas oczekiwania na zasoby po stronie serwera docelowego.

Failed to load resource: the server responded with a status of 599 [Network Connect Timeout Error]
Serwer proxy informuje klientowi znajdującemu się przed proxy o limicie czasu połączenia za serwerem proxy.

Potrzebujesz pomocy ze swoim błędem HTTP? Skontaktuj się z nami ☺️

Poniżej znajdziesz najczęstsze przyczyn oraz sposoby radzenia sobie z tym błędem. Zaczynamy 🤓

Błąd Failed to load Resource

Jeżeli chcesz samodzielnie naprawić problem z ładowaniem zasobów Failed to Load Resource koniecznie postępuj zgodnie z poniższym poradnikiem krok po kroku. W innym wypadku skontaktuj się z nami, abyśmy to my za Ciebie usunęli błąd Failed to load Resource.

1. Failed to load Resource – media WordPress

Pierwszym krokiem w rozwiązaniu problemu z Failed to load Resource jest sprawdzenie, czy w bibliotece WordPress nie znajdują się elementy, które zostały już np. wcześniej usunięte z serwera. W takiej sytuacji strona internetowa próbuje załadować elementy, do których istnieją wpisy w bazy danych MySQL, lecz fizycznie elementy te nie znajdują się już na serwerze.

Może to wyglądać w taki sposób:

Failed to load Resource w WordPress - media

Brakujące grafiki w bibliotece WordPress.

Jeżeli zdjęcia z błędem Failed to load Resource nie są widoczne w bibliotece to należy usunąć je całkowicie z WordPress i dodać ponownie. Jeżeli jednak widzisz je w bibliotece, na stronie się nie wyświetlają, to przejdź do edycji strony lub wpisu i ponownie wczytaj je z biblioteki WordPress.

Możesz także sprawdzić ten poradnik jeżeli masz problem ze zdjęciami WordPress: Zdjęcia WordPress się nie wyświetlają.

2. Failed to load Resource – motywy i wtyczki

Jeżeli problem z Failed to load Resource dotyczy motywów [szablonów] i/lub wtyczek WordPress to należy je ponownie zainstalować. W przypadku płatnych motywów i wtyczek konieczne może być odwiedzenie strony producenta i ręczne wgranie plików na serwer za pomocą klienta FTP.

Jeżeli korzystasz natomiast z wtyczek i motywów dostępnych w repozytorium WordPress to wystarczy wyłączyć wtyczkę w sekcji Wtyczki, a następnie ponownie dodać ją klikając Dodaj nową u góry ekranu. Sytuacja trochę komplikuje się, gdy mowa o motywie, ponieważ najpierw musisz wyłączyć aktualny motyw. Jednak możliwe jest to dopiero, gdy masz zainstalowany drugi motyw, który możesz wybrać jako aktywny, dlatego polecamy zainstalować w tej sytuacji darmowy motyw WordPress o nazwie Twenty Twenty od twórców WordPress.

Błąd Failed to load Resource w WordPress - motywy

Instalacja domyślnego motywu WordPress.

Następnie ponownie zainstaluj darmowy motyw WordPress.

Uwaga! Reinstalacja motywów i wtyczek WordPress może skutkować utratą danych!

Dlatego zawsze wykonaj kopię zapasową WordPress.

3. Failed to load Resource – uprawnienia folderów

Bardzo często przyczyną problemów z błędem Failed to load Resource są zbyt małe uprawnienia plików i folderów na serwerze WordPress. Aby to sprawdzić, przejdź za pomocą klienta FTP do przeglądarki swojego serwera i zobacz, czy aby na pewno wtyczka, motyw lub plik multimedialny posiada uprawnienia o kodzie 755 niezbędne do poprawnego ich otwarcia oraz wykonania na stronie WordPress.

4. Failed to load Resource – adresy URL

Ostatnią przyczyną problemów z komunikatem Failed to load Resource mogą być wadliwe linki URL wynikające np. z nie do końca udanej zmiany domeny internetowej.

Jedną z możliwości naprawy tej sytuacji jest udanie się to zakładki Ustawienia i Ogólne, a następnie sprawdzenie, czy wprowadzony tam adres strony www jest prawidłowy.

Failed to load Resource - adres URL

Sprawdzenie adresu URL w ustawieniach WordPress.

Adresy w obu polach muszą być identyczne oraz zgodne z faktycznym miejscem wyświetlania strony WordPress.

Pamiętaj, że adres URL z lub bez www oraz http:// i https:// są różnymi adresami URL.

Czasami przyczyną powstania błędu Failed to load Resource może być właśnie migracja strony na protokół https:// lub usunięcie przedrostka www.

5. Failed to load Resource – dostępność serwera

Bardzo często przyczyną błędu Failed to load Resource jest problem z serwerem, na którym znajdują się potrzebne do załadowania zasoby. Może wynikać to np. z faktu, że serwer jest przeciążony, a co za tym idzie czas wykonywania poleceń jest zbyt długi. Błąd Failed to load Resourcmoże oznaczać także, że jest aktualnie serwer jest po prostu niedostępny, czyli wystąpiła jego awaria.

Co musisz zrobić? Skontaktuj się z usługodawcą i dowiedz się, gdzie leży problem, a także poproś o dostęp do logów serwera od momentu, gdy zaistniał problem.

Napraw z nami błąd Failed to load Resource

W dalszym ciągu widzisz komunikat Failed to load Resource lub nie widzisz 🙄 treści na stronie WP? Nie martw się, jesteśmy by Ci pomóc. Kliknij tutaj i napisz do nas wiadomość! Błyskawicznie pomożemy Ci rozwiązać problem z Twoim WordPressem 🤓 Do usłyszenia ✋

Jesteśmy by pomagać

Skorzystaj z natychmiastowej pomocy ekspertów WordPress. Wyślij nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego i opisz nam swój problem lub to czego potrzebujesz.

Nazwa firmy
Sirius Pro

Dane firmy
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa

Identyfikator
PL 9111958679
Zgody i prywatność
Sprawdź i wybierz, które dane może przechowywać ta strona internetowa w plikach cookies, pamięci lokalnej i sesji przeglądarki internetowej
Podstawowe funkcjonowanie strony Do poprawnego korzystania z tej strony wymagane jest anonimowe przechowywanie niektórych danych dotyczących jej wyglądu oraz sposobu działania