WordPress – zarządzanie użytkownikami

Jak stworzyć zespół redakcyjny WordPress? Jak zarządzać rolami użytkowników na blogu? Dlaczego nadawanie określonych uprawnień jest takie ważne? Zapraszamy do lektury!

WordPress – zarządzanie użytkownikami i dodawanie redaktorów

Jak stworzyć zespół redakcyjny i dodać nowego użytkownika WordPress? Aby dodać nowego redaktora, wystarczy w panelu administracyjnym wejść w zakładkę Użytkownicy -> Dodaj nowego. W oknie, które się wyświetli, należy wprowadzić nazwę użytkownika (login), adres e-mail oraz tymczasowe hasło. Warto zaznaczyć opcję Wyślij powiadomienie użytkownikowi, by dostał wiadomość e-mail o założeniu konta i miał możliwość zmiany hasła.

WordPress – zarządzanie użytkownikami a role na blogu

Dodając użytkownika, możemy mu nadać odpowiednie uprawnienia lub ograniczyć dostęp do niektórych elementów strony. Wprowadzenie hierarchii i uprawnień jest konieczne po to, by mieć pewność, że dana osoba nie wyrządzi szkód na stronie (umyślnie bądź przez przypadek).

Władzę nad uprawnieniami sprawuje właściciel strony, czyli jej administrator. To właśnie administrator przydziela redaktorom konkretne role.

Jakie role oferuje platforma WordPress? Są to:

 • Subskrybent – użytkownik może jedynie czytać treści na blogu, modyfikować informacje w swoim profilu i komentować wpisy innych
 • Współpracownik / Współtwórca (Contributor) – użytkownik może dodawać i edytować wpisy, ale nie może ich publikować
 • Autor (Author) – użytkownik może dodawać i edytować wpisy, publikować i usuwać treści, edytować opublikowane posty oraz uploadować pliki, czyli dodawać zdjęcia i grafiki do postów
 • Redaktor (Editor) – użytkownik może dodawać, edytować, publikować i usuwać wpisy, w tym także innych użytkowników. Może również zarządzać kategoriami i tagami, moderować komentarze, zarządzać stronami i postami oraz dokonywać zmian związanych z biblioteką mediów
 • Administrator – użytkownik ma pełen dostęp do strony, zarządza uprawnieniami innych użytkowników, stronami i podstronami, wtyczkami, postami oraz biblioteką mediów
 • Super Amin – opcja ta dotyczy WordPress postawionego w ramach multisite – użytkownik o uprawnieniach super admina zarządza całą siecią i wieloma stronami w jednym panelu administracyjnym

UWAGA: Istnieją wtyczki, które zwiększają możliwości WordPress w zakresie zarządzania zespołem i umożliwiają nadanie użytkownikom dodatkowych ról, takich jak na przykład Shop manager, SEO Editor, czy SEO Manager.

WordPress – zarządzanie uprawnieniami użytkowników

Jak zmienić uprawnienia danego użytkownika?

Uprawnienia redaktorów można zmienić w każdym momencie, jednak w tym celu jest konieczne zainstalowanie wtyczki User Role Editor. Wtyczka ta pozwala na ograniczenie lub rozszerzenie uprawnień, a także zdefiniowanie nowych ról na blogu. Dzięki niej można przyznać lub odebrać uprawnienia poszczególnym użytkownikom indywidualnym, lub całym grupom użytkowników.

Jak ograniczyć uprawnienia konkretnych użytkowników?

W sytuacji, gdy chcemy ograniczyć dostęp użytkowników do niektórych części witryny lub zbudować grupę użytkowników o konkretnych uprawnieniach, można skorzystać z dodatkowych wtyczek, takich jak:

 • PrivateContent
 • WP Customer Area
 • User Access Manager
 • Advanced Access Manager
 • Member
 • Ultimate Member
 • Capability Manager Enhanced
 • WPFront User Role Editor
 • Adminimize
 • Remove Dashboard Access

UWAGA: Liczba zainstalowanych wtyczek może wpływać na wydajność strony w WordPress. Aby sprawdzić, która wtyczka spowalnia naszą stronę, można skorzystać z narzędzia Plugin Performance Profiler.

Szukasz pomocy?

Napisz do nas.